Tagastamine ja vahetamine

Fashion Garden OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient

ei ole tellimuse kinnituses toodud summat tasunud Fashion Garden OÜ pangakontole

100% ulatuses 5 tööpäeva jooksul.

Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada

või vahetada teise suuruse või mudeli vastu 14 päeva jooksul alates kauba

kättesaamisest. Selleks tuleb täita tootega kaasas olnud tagastusleht ja tulla

lähimasse AVANTI kauplusesse või saata kaup Aardla 23e-202, Tartu 50110.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis.

Kliendil on võimalus e-poest SmartPOST-i või Post24-ga tellitud kaup meile 14 päeva

jooksul tasuta tagastada. Paki saab tagastada sama SmartPOST-i uksekoodiga, mida

kasutasite kättesaamisel või Post24 sms toodud uksekoodiga.

NB! Smartposti ja Post24 tagastatavad kaubad toimetatakse meieni 2x nädalas,

seega võib kauba jõudmine meieni võtta aega 3-4 päeva. Kõige kiirem viis toote

tagastamiseks või vahetamiseks on tuua see lähimasse Avanti kauplusesse.

Vahetustoode jõuab kliendini hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba

jõudmisest meieni. Esimene kord on toote vahetus kliendile SmartPOST-i või Post24-ga

tasuta. Alates teisest vahetusest tasub kõik postikulud klient.

Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel,

kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Fashion Garden

OÜ poolt.

Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensioonid esitada kahe aasta jooksul

alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti

puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu

peab välja selgitama müüja.

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist

ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha

tagastamist.

Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma toote

tagasi Aardla 23e, Tartu või tooma lähimasse Avanti kauplusesse ning lisama tootega

kirjaliku avalduse järgneva infoga:

• Kliendi nimi ja kontaktandmed;

• kaebuse esitamise kuupäev;

• tootel ilmnenud defekt;

• Fashion Garden OÜ-le esitatav nõue;

• arve number, millega kaup saadi (võimalusel lisada arve koopia).

Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist.

Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse

nõuda tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

Võimalusel palume nõuetele mittevastava tootega tulla lähimasse Avanti

kauplusesse, et leida pretensioonile võimalikult kiiresti mõlemaid osapooli rahuldav

lahendus.

Juhul, kui kliendi avaldus toote defekti kohta rahuldatakse, hüvitatakse kliendile ka

defektiga toote tagastamisega seotud mõistlikud postikulud.

Fashion Garden OÜ ei vastuta:

• Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

• Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

• Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.